Zasiłek rodzinny – kryteria, dochód, dodatki

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2019 roku, kto może go otrzymać i jakie kryteria należy spełnić? Tego dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Zasiłek rodzinny, a koszty utrzymania dziecka

Zasiłek rodzinny jest tym rodzajem świadczenia rodzinnego, które ma na celu pokrycie części wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie to przysługuje do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia, choć w drodze wyjątku może otrzymać je do ukończenia 21 lat o ile dalej będzie kontynuowało naukę w trybie dziennym. O takie świadczenie może ubiegać się rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

Osoba, która chce ubiegać się o zasiłek rodzinny, aby je otrzymać nie może przekroczyć progu dochodowego, który w przeliczeniu na osobę w roku kalendarzowym 2019 wynosi 674 złote. Jeśli któryś z członków rodziny ma orzeczenie o niepełnosprawności wówczas dochód na osobę wzrasta do 764 zł na osobę.

Kwota zasiłku rodzinnego oraz dodatki

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Na dziecko do 5 roku życia przysługuje zasiłek w kwocie 95 złotych, na dziecko powyżej 5 lat, ale do 18 roku życia 124 złote, na dziecko, które ukończyło 18 lat 135 złotych, ale nie dłużej niż do 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przyznawane są również dodatki z tytułu:

– urodzenia dziecka w kwocie 1000 złotych,

– opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 złotych miesięcznie,

– samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł na dziecko i nie więcej jak 386 zł na wszystkie dzieci,

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na 3 i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł na dziecko do lat 5 i 110 zł na dziecko do 24 lat,

– rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko jednorazowo,

– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 113 dla dziecka, które zamieszkuje w internacie lub 69 zł na dziecko dojeżdżające do szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *