Zasiłek macierzyński – ZUS, dokumenty, składki, umowa zlecenie

Umowa zlecenie a składki ZUS 

Osoba wykonująca umowę zlecenie, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych podlega z tytułu wykonywania umowy zlecenie następującym składkom ZUS:

* składki ZUS obowiązkowe

– składka na ubezpieczenie emerytalne

– składka na ubezpieczenie rentowe

– składka na ubezpieczenie wypadkowe

* składki ZUS dobrowolne

– składka na ubezpieczenie chorobowe

Zasiłek macierzyński a umowa zlecenie 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje jedynie tym zleceniobiorcom, którzy zdecydowali się na zasadzie dobrowolności na opłacanie składki chorobowej.

Jeżeli ten warunek został spełniony umowa zlecenie zapewni przyszłej mamie zasiłek macierzyński. Dlatego kobieta wykonująca umowę zlecenie, która urodzi w tym czasie dziecko będzie mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a także z jego kontynuacji, czyli urlopu rodzicielskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopów związanych z rodzicielstwem będzie podlegało tym samym przepisom, jak w przypadku wykonywania umowy o pracę.

W związku z dobrowolnym podleganiem ubezpieczeniu chorobowemu,czyli opłacaniu składki chorobowej zleceniobiorca będzie mógł liczyć na:

– podstawowy urlop macierzyński,

– dodatkowy urlop macierzyński,

– urlop rodzicielski.

W czasie trwania urlopów związanych z rodzicielstwem ZUS wypłaci zasiłek macierzyński.

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego 

Jeśli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest zleceniodawca to zleceniobiorca powinien przedstawić dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Najważniejszym dokumentem uprawniającym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest oczywiście akt urodzenia dziecka. Następnie przyszła mama powinna przemyśleć, czy chce, aby ZUS wypłacił zasiłek macierzyński w wysokości 100 % czy 80%. W przypadku drugiej opcji należy w ciągu 21 dni od porodu złożyć pisemny wniosek o urlop rodzicielski, który będzie wykorzystany bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *