Zasiłek chorobowy – ZUS, KRUS, pobyt w szpitalu, ile dni?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem o które można się ubiegać, gdy nie jesteśmy w stanie wykonywać pracy oraz w przypadku kobiet, gdy są w ciąży. Można je otrzymać, gdy jest się objętym obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS.

Prawo do zasiłku

Zasiłek chorobowy przysługuje po upływie określonego okresu wyczekiwania, który zależy od rodzaju ubezpieczenia. Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe umożliwia nabycie prawa do zasiłku po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast dobrowolne ubezpieczenie umożliwia nabycie prawa do zasiłku po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto, jeśli przerwa ubezpieczeniowa nie wykracza poza 30 dni z poprzednich okresów ubezpieczeniowych to też jest to brane pod uwagę, jeśli chodzi o ubezpieczenie. Do okresu wyczekiwania wlicza się czas pobierania zasiłku macierzyńskiego, który był wliczany w czas trwania zasiłku chorobowego oraz okres w którym rolnicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu.

Wysokość zasiłku chorobowego – jaka kwota ?

Wyróżnić można dwa rodzaje wysokości miesięcznego zasiłku chorobowego. Pierwszy stanowi 80 % podstawy, a drugi 70 %. Pełne 100 % podstawy wymiaru należy się za pobyt w szpitalu oraz z następujących przyczyn, wskutek których wystąpiła niezdolność do pracy: wypadek w drodze lub z pracy, w czasie ciąży i podczas trwania badań lekarskich dla dawców narządów.

Zasiłek chorobowy w wysokości 80 % podstawy wymiaru zasiłku przysługuje za pobyt w szpitalu między 15 a 33 dniem niezdolności do pracy. Dla osób, które ukończyły 50. rok życia termin ten skraca się do 14 dni. Jeśli choroba trwa dłużej niż 33 lub 14 dni, to pracodawca zostaje zwolniony z dalszego wypłacania świadczenia i kolejną wypłatę należności choremu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rolnicy ubezpieczeni w KRUS otrzymują zasiłek chorobowy, jeśli przez co najmniej 30 dni są niezdolni do pracy, jednak czas ten nie może przekraczać 180 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *