Rozwody – 5 najważniejszych kwestii przy rozwodzie

Rozwód zawsze jest nieprzyjemnym doświadczeniem. Musi on być bardzo przemyślaną decyzją, ponieważ wiąże się z nim wiele konsekwencji. Warto więc przed jej podjęciem dowiedzieć się wszystkich potrzebnych informacji o rozwodzie. Przebiegnie on wtedy sprawniej i unikniemy wielu przykrych niespodzianek. O czym więc trzeba pamiętać decydując się na rozwód? Podpowiadamy!

Gdzie składa się pozew o rozwód?

Jeśli zdecydowaliśmy się na rozwód, to pozew musimy złożyć do Sądu Okręgowego. Pozew nie może zostać jednak złożony do przypadkowego sądu. Musi on zostać złożony w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli mieszka tam dalej jedno z nich. W przypadku, gdy żaden z małżonków już tam nie mieszka, to pozew powinien zostać złożony w Sądzie Okręgowym właściwym dla pozwanego małżonka.

Ile kosztuje rozwód?

W przypadku rozwodu istnieje stała opłata od pozwu. Wynosi ona 600 zł. Jednak jeśli sąd ma również podzielić majątek, to opłata od pozwu będzie większa. Istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zwolnienie z części lub całości opłaty.

Koszty rozwodu mogą być jednak jeszcze większe, jeśli rozwód nie zostanie orzeknięty na pierwszej rozprawie. Do kosztów rozwodu należy także doliczyć koszty pełnomocnika.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Aby sąd mógł orzec o rozwodzie, musi zostać ustalone, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia musi wystąpić w każdej części małżeńskiego życia – duchowej, fizycznej oraz materialnej. Istnieją także sytuacje, w których mimo rozkładu pożycia sąd nie może orzec o rozwodzie. Sytuacja taka zachodzi, gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami życia społecznego np. w przypadku ciężkiej choroby jednego z małżonków.

Czy sąd zawsze orzeka o winie w trakcie sprawy rozwodowej?

Podczas sprawy rozwodowej sąd może orzec, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Jednak w sytuacji, gdy obie strony złożą wniosek o nieorzekanie o winie, to sąd tego nie zrobi i małżeństwo zakończy się rozwodem bez orzekania o winie. Taki wniosek może bardzo przyspieszyć sprawę rozwodową, ponieważ sąd nie będzie podejmować czynności dowodowych w celu ustalenia winy jednego z małżonków.

Rozwód a dzieci i alimenty

Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, to na rozprawie sądowej poruszona zostanie także kwestia władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dzieci. Jeśli władzę rodzicielską posiada oboje rodziców, to miejsce zamieszkania dzieci zostanie ustalone ze względu na ich dobro. Małżonkowie mogą jednak ustalić między sobą miejsce zamieszkania dzieci wcześniej. Jednak jeśli będą oboje zabiegać o to, aby dzieci mieszkały z nim, to sąd będzie musiał skorzystać z pomocy specjalistów. Orzekną oni, z którym rodzicem dzieci mają głębszą więź. Na rozprawie zostanie również zasądzona wysokość alimentów, którą drugi rodzic będzie musiał płacić co miesiąc na dzieci. Na kwotę alimentów wpływają zarobki rodzica oraz udokumentowane potrzeby dzieci.

Więcej o rozwodzie i sprawach z nim związanych możesz przeczytać na stronie warszawskiej kancelarii prawnej: https://kancelaria-gizinski.com/adwokat-rozwody-warszawa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *