Kto może starać się o zasiłek mieszkając w Holandii?

Polacy pracujący w Holandii mają prawo do korzystania z zasiłków, jeśli zmusza ich do tego sytuacja życiowa. Dostępnych jest kilka świadczeń, o jakie można się ubiegać, w zależności od potrzeb. Najczęściej wymienia się zasiłek dla bezrobotnych, zapomogę społeczną i zasiłek na dzieci. Kto może się starać o takie świadczenia i jakie warunki należy przy tym spełnić?

Zasiłki dla Polaków w Holandii – co warto wiedzieć?

Przede wszystkim należy być świadomym tego, że nie wszyscy Polacy będą mogli skorzystać z takich zasiłków. Są one przeznaczone jedynie dla osób, które mieszkają już w Holandii i legalnie tu pracowały. Ponadto trzeba spełnić szereg innych warunków, by takie świadczenia uzyskać. O zasiłkach dla Polaków w Holandii warto przeczytać na glospolski.nl, by dowiedzieć się więcej o zasadach przyznawania ich obcokrajowcom. O jakie świadczenia najczęściej wnioskują Polacy i obywatele Niderlandów?

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering) pobierać mogą osoby, które straciły pracę. To jednak niejedyny wymóg. Ubiegając się o świadczenie, należy mieszkać na terenie Holandii, być uprzednio legalnie zatrudnionym, być gotowym do podjęcia innej pracy. Ponadto wnioskujący musi spełnić warunek przepracowania 26 tygodni w okresie 36 tygodni. Nie można też w tym czasie mieć żadnej innej pracy zarobkowej. Co więcej, zasiłek otrzymają osoby, które utraciły pracę nie ze swojej winy. Ile trwa świadczenie dla osób bezrobotnych? W wersji podstawowej jest on udzielany na 3 miesiące, może się jednak zdarzyć, że zostanie on wydłużony, to jest uzależnione od stażu pracy. Wysokość zasiłku nie jest odgórnie ustalona, znaczenie w tym przypadku mają średnie zarobki osoby, która wnioskuje o zasiłek. W pierwszych miesiącach może to być 75% średniego wynagrodzenia.

Zapomoga społeczna

Bywa, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych już wygasa, a dana osoba dalej nie znalazła pracy. Wtedy możliwe jest skorzystanie z zapomogi społecznej zwanej Bijstand. Mogą ją otrzymać także osoby, które wcześniej nie spełniły wymagań związanych ze świadczeniem dla bezrobotnych. W tym przypadku również jest sporo warunków, by zapomogę otrzymać. Przede wszystkim trzeba mieszkać na terenie Holandii i być pełnoletnim. Nie można w tym samym czasie pobierać innych zasiłków, w tym dla bezrobotnych. Trzeba też w stopniu podstawowym znać język niderlandzki, co może zostać sprawdzone. Konkretne wymogi dotyczą sytuacji finansowej. Dana osoba nie posiada dochodów ani majątku lub ma majątek, który nie przekracza określonej kwoty. Dla matek samotnie wychowujących dzieci jest to ok. 12 000 euro, dla osób żyjących w pojedynkę ok. 6 000 euro. Wnioskując o zapomogę, nie można też przebywać w więzieniu i należy aktywnie angażować się w poszukiwanie pracy, celem zmiany swojej sytuacji materialnej.

Zasiłek na dzieci

Holandia oferuje też zasiłki dla dzieci, dotyczą one rodziców legalnie przebywających na terenie kraju i ubezpieczonych. Świadczenie jest przyznawane zarówno dla dzieci własnych, jak i adoptowanych. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka. Im jest ono starsze, tym kwota rośnie. Kinderbijslag wypłacany jest kwartalnie, kwoty można sprawdzić na stronie SVB, czyli odpowiednika polskiego ZUS-u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *