Konsekwencje prawne, które grożą rodzicom za niedopilnowanie dzieci

Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie właściwej opieki dzieciom. Absolutnie nie mogą oni tego zaniedbywać, gdyż narażają się na konsekwencja prawne, które mogą być bardzo poważne. Oczywiście każdy z nas powinien pamiętać, że jeżeli jest świadkiem przemocy bądź podejrzewa, że w danej rodzinie dochodzi do nadużyć, należy czym prędzej zawiadomić właściwe służby, choćby policję, czy opiekę społeczną. Można także udać się do adwokata po poradę, tym bardziej jeżeli jesteś członkiem rodziny i jesteś gotowy podjąć się nawet opieki nad małoletnim. W dzisiejszym poradniku przedstawimy konsekwencje prawne, które grożą rodzicom za niedopilnowanie swoich pociech.

Zaniedbania – co kryje się pod tym pojęciem?

Na samym początku warto uświadomić sobie, czym jest samo zaniedbanie. Definicja tego słowa jest bardzo szeroka i odnosi się do nie zapewniania odpowiednich warunków nie tylko materialnych, ale również rozwojowych, co tyczy się sfery zdrowotnej, emocjonalnej, edukacyjnej. Warto wiedzieć, że rodzice są zobligowania do zapewniania potrzeb niższego, jak i wyższego rzędu. A więc bardzo ważne jest zapewnienie właściwego odżywiania, schronienia czy bezpieczeństwa. Ponadto należy zadbać o rozwój psychiczny, moralny czy społeczny, wszak rodzice są najmniejszą grupą społeczną, choć owy rozwój odnosi się również do mikro, mezo i makroskali. Wyróżniamy więc zaniedbania fizyczne, do których zalicza się to ekonomiczne i zdrowotne, a także emocjonalne i intelektualne. Jeżeli rodzice nie wypełniają należycie wszystkich swoich obowiązków względem małoletniego dziecka, to grożą im konsekwencje prawne.

Co grozi rodzicom za zaniedbania?

W zależności od popełnionego zaniedbania rodzice mogą zostać upomnieni przez sąd, ale również otrzymać karę więzienia. Tak naprawdę często czekają ich dwa rodzaje kar. Pierwszy będzie z sądu rodzinnego, a drugi z sądu karnego. Każda forma niewłaściwej opieki naraża ich na utratę praw rodzicielskich. W przypadku jednorazowych sytuacji o niskiej szkodliwości dla dziecka najczęściej dostają pouczenie, a dalszym postępowaniem zajmuje się opieka społeczna, która ma ocenić jakie relacja zachodzą w rodzinie. Pracownicy socjalni są zobligowani do sprawdzania czy rodzice wywiązują się ze swoich obowiązków. Jeżeli sprawozdanie nie będzie korzystne, to sprawa może trafić do sądu i wtedy postępowanie będzie dotyczyć już ograniczenia praw rodzicielskich. Rodzina może również otrzymać nadzór kuratora. W przypadku cięższych przestępstw dojdzie do umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczej, bądź w rodzinie zastępczej, którą mogą zostać np. babcia z dziadkiem. Rodzice wtedy utracą prawa rodzicielskie. Ponadto sąd może nałożyć także karę grzywny.

Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

Niestety w ostatnim czasie można wiele przeczytać o patologiach w polskich rodzinach, gdzie dochodzi do przemocy fizycznej, a przy tym rodzice nadużywają alkoholu. Już taka sytuacja wpisuje się w Ustawę Kodeksu Karnego z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr. Nr 88, poz. 553 ze zmian.) Wtedy też rodzicom grozi więzienie od 3 miesięcy do 5 lat.

Rodzice jako opiekunowie prawni muszą odpowiednio zajmować się dziećmi. Jeżeli dojdzie do ich porzucenia, to oczywiście sprawa podlega jurysdykcji sądu karnego i za takie postępowanie grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast, jeżeli na skutek porzucenia dojdzie do śmierci małoletniego, to kara znacząco się z większa i może wynosić od 6 miesięcy do 8 lat.

Kary z kodeksy wykroczeń

Jakakolwiek forma zaniedbania dzieci grozi karą. W przypadku tych mniejszych rodzice będą podlegać kodeksowi wykroczeń.
Jeżeli dojdzie do sytuacji, że dziecko poprzez nieuwagę rodziców wybiegnie na drogę czy tory, wtedy opiekun, który nie dopilnował dziecka otrzyma karę w postaci grzywny, bądź też nagany. Rodzice także odpowiedzialni są za postępowanie swoich dzieci i mogą otrzymać karę za niedopilnowania obowiązku szkolnego bądź wtedy, gdy nieletni dopuszcza się np. demoralizacji.

Na rodzicach ciąży wiele obowiązków, których muszą przestrzegać. Jednak każdy ze społeczeństwa powinien reagować, jeżeli zauważy, że dochodzi do nadużyć. Tutaj załączamy link Kancelaria Kopko do adwokata w Warszawie, u którego także można szukać pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *