Emerytura pomostowa – ZUS, warunki, kwota, komu przysługuje?

Emerytura pomostowa to takie świadczenie pieniężne, które należy się osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze. Jest to emerytura wcześniejsza, która może być przyznana zanim ukończy się ustawowy wiek emerytalny. Przysługuje ona zarówno kobietom, jak i mężczyznom, ale trzeba spełniać określone przez prawo warunki.

Jakie warunki należy spełniać, aby móc starać się o emeryturę pomostową?

Aby móc podjąć kroki, które doprowadzą nas do uzyskania emerytury pomostowej, musimy spełniać pewne warunki. Oto i one:

  • trzeba urodzić się po 1948 roku;
  • trzeba mieć co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna);
  • osoba ta ma rozwiązany stosunek pracy
  • osoba ta pracowała w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat;
  • trzeba mieć okres składkowy i nieskładkowy 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni);

Czym jest praca w szczególnych warunkach oraz praca o szczególnym charakterze?

Praca w warunkach szczególnych to taka praca, w której pracownik narażony jest na sytuacje, które mogą pogorszyć jego stan zdrowia. Jest to na ogół praca w szczególnie niebezpiecznych warunkach, które mają wpływ na zdrowie. Przykładem takiej pracy może być: górnik, dekarz, kominiarz, nurek itp.

Jeśli zaś chodzi o pracę o szczególnym charakterze, to jest to taka praca, w której należy wykazywać się dużą odpowiedzialnością oraz sprawnością psychofizyczną. Przykładem takiej pracy może być: pilot, maszynista, ratownik medyczny czy górski, nauczyciel itp.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa wypłacana jest przez ZUS, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pobierającej to świadczenie. Jej kwota jest zależna od tego jak długo dana osoba płaciła składki oraz jak długo pracowała w warunkach szczególnych albo w pracy o szczególnym charakterze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *