Dofinansowanie PFRON – warunki, najważniejsze informacje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja, która stara się pomagać osobom z ograniczeniami, umożliwia im rehabilitacje oraz realizowanie celów pokrewnych. O fundusze z PFRON mogą ubiegać się zarówno same osoby z niepełnosprawnością, jak i pracodawcy, organizacje pozarządowe czy samorządy powiatowe. Proponowane wspomaganie pieniężne objęte jest wieloma prawami i warunkami pozyskiwania ich i zagospodarowania. Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie PFRON? Komu przysługują dotacje? 

Komu przysługują dofinansowania PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pomaga zarówno osobom z ograniczeniami, jak również innym instytucjom, które służą pomocą tym ludziom. Komu należy się dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– osoby niepełnosprawne – jednostki z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub zamierzają ją założyć. Środki te powinny zostać przeznaczone na opłacenie części składek ubezpieczeń. Kwota zwrotu zależna jest od stopnia niepełnosprawności.

– niepełnosprawni rolnicy – kwota powinna być przeznaczona na opłacenie składek rolniczych.

– pracodawcy – celem opłacenia części wypłaty niepełnosprawnego pracownika. Dotacja ta może być wykorzystana również do przystosowania miejsca pracy dla zatrudnionej osoby z ograniczeniami, jak również zakup sprzętów i oprogramowani dla osób niepełnosprawnych.

– organizacje pozarządowe na wydatki związane z pomocą osobom niepełnosprawnym,

– samorządy powiatowe – na realizowanie zadań związanych z rehabilitacją.

Warunki pozyskania dofinansowania PFRON.

Warunki pozyskania dofinansowania zależne są od wielu czynników. Głównym z nich jest rodzaj dofinansowania, jego wysokość oraz rodzaj jednostki ubiegającej się o dotację. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc jest przedstawienie dokumentacji medycznej i orzeczenia z wyraźnie wyróżnionym stopniem niepełnosprawności.

Podczas weryfikacji podań o dofinansowanie brane również są pod uwagę dochody osoby niepełnosprawnej oraz jej potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, leczeniem sanatoryjnym, itp.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez pracodawcę jest złożenie odpowiedniego wniosku z pełna dokumentacją, która dotyczy:

– złożenia wniosku W-ND,

– uzupełnienie danych pracodawcy i przekazanie kopii dokumentów,

– złożenie formularzy INF-D-P,

– oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej,

– sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *