Czy warto zdecydować się na ogrzewanie domu gazem?

W polskim klimacie domy dogrzewane są najczęściej przez około 8 miesięcy w roku (od października do maja). Warto więc wybrać metodę ogrzewania, która będzie skuteczna i wygodna, a zarazem nie będzie generowała dużych kosztów.

Zalety ogrzewania gazem

Porównując ogrzewanie gazowe do węglowego, można pokusić się o stwierdzenie, że więcej plusów przemawia za pierwszym rozwiązaniem. Co prawda w przypadku ogrzewania węglowego koszty są nieznacznie niższe, jednak piece gazowe są dużo łatwiejsze w obsłudze i co ważne, nie generują aż tylu zanieczyszczeń (spalanie gazu ziemnego emituje znacznie mniej tlenków azotu oraz tlenku i dwutlenku węgla), przez co nie wpływają negatywnie na środowisko. Dodatkowo, charakteryzują się one wysoką sprawnością, często większą niż piece węglowe starej generacji.

W przypadku ogrzewania gazem nie spotkamy się również z sadzą, popiołami i pyłem węglowym, co przekłada się na znacznie łatwiejsze zachowanie czystości w domu. Biorąc pod uwagę bezobsługowe źródła ogrzewania, jak np. ogrzewanie energią elektryczną lub olejem opałowym, gaz ziemny jest jednym z tańszych rozwiązań, zarówno pod kątem zakupu i instalacji urządzeń, jak i późniejszej eksploatacji. Ponadto, dzięki możliwości wyboru dostawcy gazu lub prądu, klienci mają możliwość skorzystania z różnorodnych ofert, które pozwalają na dodatkowe obniżenie kosztów zużycia energii, również tej wykorzystanej do ogrzewania. Więcej informacji dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego znaleźć można pod adresem: https://poprostuenergia.pl/.

Dostępność gazu

Najczęstszym problemem, który może wystąpić w przypadku instalacji ogrzewania gazowego może być dostępność przyłącza. O ile w przypadku domów jednorodzinnych, ze względu na rozbudowaną sieć gazociągów, nie stanowi to zwykle dużej przeszkody, o tyle w przypadku mieszkań w blokach lub kamienicach możliwość ogrzewania gazem ziemnym może być trudniejsze do zrealizowania. Mieszkania te w większości są przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, a doprowadzenie przyłącza gazowego uzależnione jest od zgody wszystkich mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *