500 plus na pierwsze dziecko – dokumenty, wniosek, warunki

Według nowej ustawy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 roku, świadczenia wychowawcze (500+) przysługują również na pierwsze dziecko, do ukończenia osiemnastego roku życia, bez względu na sytuację materialną rodziny. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Nie są wymagane już zaświadczenia o dochodzie rodziny.
O świadczenie 500+ składać mogą nawet rodzice samotnie wychowujący dziecko, nie potrzeba już decyzji o przyznanych alimentach od drugiego rodzica.
W przypadku opieki naprzemiennej, świadczenie wypłacane jest po połowie każdemu z rodziców,
Świadczenie wychowawcze przysługuje również na dzieci w wieku do 18 r. życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno – terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych .

Jedyne dokumenty, które są wymagane to, te które każdy z nam posiada w domu; czyli:

  •  dane wnioskodawcy,podać swój datę urodzenia, PESEL, serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo i stan cywilny
  • adres zamieszkania, numer telefonu,
  • dane dziecka:  imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia,obywatelstwo, stan cywilny i płeć
  • dane drugiego rodzica

Wnioski składać można osobiście lub poprzez Internet, poprzez:

  • strona www.empatia.gov.pl
  • bankowość elektroniczna
  • platforma PUE ZUS

Jeśli rodzic za granicą pobiera świadczenie o podobnych charakterze, to w Polsce nie otrzyma świadczenia wychowawczego. Nie warto kombinować bo odpowiedni organ informuje wojewodę a Ten przekazuję dane dalej, więc pobrane niesłusznie pieniądze trzeba będzie zwrócić z odsetkami należnymi.

Co ważne świadczenie w tym roku przyznawane jest do 31 maja 2021 r. , a więc kolejne wnioski składać będziemy dopiero w lutym 2021 roku aby otrzymać od 1 czerwca 2021 r do 31 maja 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *