Zasiłek rodzinny w 2013 roku

W tym artykule powiemy sobie o tym jak wygląda zasiłek rodzinny w 2013 roku. Dowiesz się komu przysługuje i na jakich warunkach jest przyznawany.

Generalnie zasiłek rodzinny to jedna z niewielu form pomocy od państwa która należy się tak dużej liczbie potrzebujących. By z niego skorzystać nie musimy urodzić dziecka, co też nie oznacza, że nie musimy go mieć wcale.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2013 roku?

Jak więc łatwo się domyślić zasiłek ten przyznawany jest rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, oraz posiadających przynajmniej jedno dziecko. Skorzystać z niego możemy niemalże w dowolnym momencie. Oczywiście o ile spełniamy szereg różnego rodzaju wymagań.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Pierwszym z nich jest przede wszystkim dochód na jednego członka rodziny. W zależności od tego czy dziecko jest zdrowe czy też niepełnosprawne, wyróżniamy tutaj dwa progi maksymalnego dochodu na jedną osobę. W przypadku zdrowego dziecka wynosi on do 539 złotych na jedną osobę miesięcznie, natomiast przy stwierdzeniu niepełnosprawności dziecka jest to już 623 złote.

Zasiłek rodzinny – 2013 rok sporo zmienia?

Problematyczna kwestia przekroczenia progów o kilka/kilkanaście, sporadycznie o kilkadziesiąt złotych została również uregulowana w odpowiednich ustawach. Fakt, że przy zdrowym dziecku w 2013 roku wyjdzie nam na przykład 550 złotych (czyli 11 złotych więcej) nie oznacza, że nie należy się nam takowy zasiłek. Należy! Jednak jest jeden warunek: poprzednio przyznane zasiłki musiały być już w pełni zgodne, czyli nie mogliśmy przekraczać wspomnianych 539 złotych na osobę w miesiącu.

Zasiłek rodzinny – dochód na osobę

Maksymalnie nasz dochód na jedną osobę w rodzinie możemy przekroczyć o 77 złotych. Czyli w pierwszym przypadku jest 539 zł + 77 zł da nam 616 złotych na osobę, natomiast w drugim przypadku mamy 623 zł + 77 zł, co daje nam równe 700 złotych na osobę.

Zasiłek rodzinny dla prawnych opiekunów dziecka

Zasiłek rodzinny w 2013 roku, podobnie jak w poprzednich latach przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak również prawnym opiekunom i w wyjątkowych sytuacjach samym dzieciom. Oczywiście o ile spełniają normy wiekowe, uzależnione od miejsca ewentualnej nauki i stanu cywilnego.

Zasiłek dla bezrobotnych a rodzinny

Inną formą pomocy na jaką można liczyć w trudnej sytuacje, a dokładniej w przypadku utraty pracy są zasiłki dla bezrobotnych. Jednak i tu podobnie jak w poprzednim przypadku spełnione muszą być różne warunki.

Zasiłki dla bezrobotnych – wymogi

Jednym z nich jest wymóg bycia zarejestrowanym jako bezrobotny. Nie może być również żadnych ofert pracy, staży, płatnych szkoleń, robót publicznych i tym podobnych prac zarobkowych odpowiadających naszym możliwościom.

Zasiłek dla bezrobotnych – ile możesz dostać?

Aby ubiegać się o zasiłek musimy również być osobami dyspozycyjnymi i gotowymi do podjęcia pracy natychmiast. Oznacza to między innymi, że musimy przebywać w kraju.

Przez pierwsze 3 miesiące korzystania z zasiłku otrzymywać będziemy aż 794,20 złotych, natomiast w kolejnych miesiącach wysokość zasiłku spadnie już do 623,60 złotych.

Zobacz też torby papierowe - świetny gadżet dla nowoczesnych firm.

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx