Czy warto zdecydować się na ogrzewanie domu gazem?

W polskim klimacie domy dogrzewane są najczęściej przez około 8 miesięcy w roku (od października do maja). Warto więc wybrać metodę ogrzewania, która będzie skuteczna i wygodna, a zarazem nie będzie generowała dużych kosztów.

Zalety ogrzewania gazem

Porównując ogrzewanie gazowe do węglowego, można pokusić się o stwierdzenie, że więcej plusów przemawia za pierwszym rozwiązaniem. Co prawda w przypadku ogrzewania węglowego koszty są nieznacznie niższe, jednak piece gazowe są dużo łatwiejsze w obsłudze i co ważne, nie generują aż tylu zanieczyszczeń (spalanie gazu ziemnego emituje znacznie mniej tlenków azotu oraz tlenku i dwutlenku węgla), przez co nie wpływają negatywnie na środowisko. Dodatkowo, charakteryzują się one wysoką sprawnością, często większą niż piece węglowe starej generacji.

W przypadku ogrzewania gazem nie spotkamy się również z sadzą, popiołami i pyłem węglowym, co przekłada się na znacznie łatwiejsze zachowanie czystości w domu. Biorąc pod uwagę bezobsługowe źródła ogrzewania, jak np. ogrzewanie energią elektryczną lub olejem opałowym, gaz ziemny jest jednym z tańszych rozwiązań, zarówno pod kątem zakupu i instalacji urządzeń, jak i późniejszej eksploatacji. Ponadto, dzięki możliwości wyboru dostawcy gazu lub prądu, klienci mają możliwość skorzystania z różnorodnych ofert, które pozwalają na dodatkowe obniżenie kosztów zużycia energii, również tej wykorzystanej do ogrzewania. Więcej informacji dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego znaleźć można pod adresem: https://poprostuenergia.pl/.

Dostępność gazu

Najczęstszym problemem, który może wystąpić w przypadku instalacji ogrzewania gazowego może być dostępność przyłącza. O ile w przypadku domów jednorodzinnych, ze względu na rozbudowaną sieć gazociągów, nie stanowi to zwykle dużej przeszkody, o tyle w przypadku mieszkań w blokach lub kamienicach możliwość ogrzewania gazem ziemnym może być trudniejsze do zrealizowania. Mieszkania te w większości są przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, a doprowadzenie przyłącza gazowego uzależnione jest od zgody wszystkich mieszkańców.

Czy warto zdecydować się na ogrzewanie domu gazem?
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *